15 Σεπτεμβρίου, 2015

Εμπειρια

Επαγγελματικές μεταφράσεις από επίσημη μεταφράστρια

Έχω φτάσει πλέον στο σημείο της καριέρας μου όπου οι λέξεις που έχω μεταφράσει απαριθμούνται σε εκατοντάδες χιλιάδες. Ειδικεύομαι στη μετάφραση νομικών κειμένων και κειμένων μάρκετινγκ, όμως με την παρόδο του χρόνου η μεταφραστική μου εμπειρία επεκτάθηκε στην τεχνική μετάφραση (ιατρική και τομέας της υγείας, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, μηχανολογία). Παρόλα αυτά δεν σταματώ εδώ, καθώς προσπαθώ συνεχώς να εξελίσσομαι και να μαθαίνω καινούργια πράγματα βελτιώνοντας και επεκτείνοντας τις γνώσεις και τις εξειδικεύσεις μου σε σχετικούς ή παραπλήσιους τομείς. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους κύριους τομείς εργασίας μου:

Νομική μετάφραση
συμβάσεις, συμφωνίες, δικαστικές αποφάσεις, διαζύγια, ένορκες καταθέσεις, πρακτικά, πιστοποιητικά, διπλώματα κ.τ.λ.
Μετάφραση μάρκετινγκ
διαφημίσεις, ιστότοποι, προωθητικό υλικό, φυλλάδια, κατάλογοι, flyers, συσκευασίες
Τεχνική μετάφραση
Ιατρική & Υγεία, Τεχνολογία της Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνίες, Μηχανική