12 Οκτωβρίου, 2015

Νομικη μεταφραση

Νομική μετάφραση με ακρίβεια και πιστότητα στο νόημα του πρωτοτύπου

Στις δικαστικές διαμάχες, η λεπτομέρεια είναι αυτή που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Λόγω αυτού, συχνά ζητείται από τους νομικούς μεταφραστές να αποδόσουν τα έγγραφα όσο πιο πολύ κατά λέξη και πιστά γίνεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μετάφραση πρέπει να στερείται ροής και φυσικότητας και κυρίως να αποδίδει το νόημα του πρωτοτύπου.

Η δυσκολία της νομικής μετάφρασης έγκειται στις διαφορές μεταξύ των διάφορων νομικών συστημάτων μεταξύ των χωρών. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι χώρα που ανήκει στην οικογένεια του αστικού (ηπειρωτικού) δικαίου σε σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο χώρα του εθιμικού (ή κοινοδικαίου). Ως εκ τούτου, πολλά προβλήματα προκύπτουν κατά τη μετάφραση διότι κάποιες γλωσσικές συμβάσεις της αγγλικής γλώσσας είναι πολιτισμικά εξαρτώμενες και μπορεί να μην υπάρχει αντιστοιχία με τις σχετικές συμβάσεις που υπαγορεύονται από την ελληνική γλώσσα. Με άλλα λόγια, κάποιοι όροι θεωρούνται αμετάφραστοι και πρέπει είτε να προσαρμοστούν είτε να αποδοθούν περιφαστικά.

Συνεπώς η νομική μετάφραση χρειάζεται εξειδικευμένες δεξιότητες διότι μπορεί να πληρώσετε τα λάθη πολύ πιο ακριβά στο τέλος. Η λάθος μετάφραση ενός χωρίου σε μια σύμβαση, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε μηνύσεις και απώλεια χρημάτων.

Η εργασία μας, ως μεταφραστές νομικών κειμένων, εστιάζει στην αναζήτηση γλωσσικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ισοδυναμιών μεταξύ του κειμένου πηγής και του κειμένου στόχου. Προσωπικά, προσπαθώ να εκπαιδεύομαι συνεχώς και να ενημερώνομαι σχετικά με τα νομικά ζητήματα και προτού ξεκινήσω μια μετάφραση πάντα ανατρέχω και διαβάζω τη σχετική νομική βιβλιογραφία. Μέσα από την εμπειρία μου, μπορώ να πω ότι έχω εξοικειωθεί με πολλά διαφορετικά πεδία δικαίου όπως: ποινικό και αστικό δίκαιο, συμβατικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικογενειακό δίκαιο κτλ.

Επιλέγοντας εμένα για τη μετάφραση των νομικών κειμένων σας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι επιλέγετε μία επαγγελματία με:

 • Εξειδίκευση όσον αφορά τις διαφορές των συστημάτων του ηπειρωτικού δικαίου και του κοινοδικαίου.
 • Εμπειρία στη νομική μετάφραση: έχω μεταφράσει εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις έως σήμερα.
 • Εξειδικευμένα μεταφραστικά εργαλεία, όπως γλωσσάρια, λεξικά και μεταφραστικές μνήμες ορολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια.
 • Δυνατότητα παροχής επίσημων/επικυρωμένων νομικών μεταφράσεων.
Νομική μετάφραση - Συμβάσεις

Μπορώ να μεταφράσω για εσάς:

 • συμβάσεις/συμφωνίες
 • δικαστικές αποφάσεις και πάσης φύσεως δικαστικά έγγραφα
 • μαρτυρικές καταθέσεις
 • διαζύγια/κατευπιστεύματα/διαθήκες
 • ένορκες δηλώσεις
 • πρακτικά
 • πιστοποιητικά/διπλώματα/άδειες
 • ασφαλιστήρια συμβόλαια
 • εταιρική αλληλογραφία
 • οικονομικές καταστάσεις
 • καταστατικά εταιρειών
 •  έγγραφα μετανάστευσης