12 Οκτωβρίου, 2015

Τεχνικη μεταφραση

Μετάφραση των τεχνολογικών επιτευγμάτων

Κατά την πορεία της μεταφραστικής μου σταδιοδρομίας, έχω μεταφράσει εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις τεχνικού ενδιαφέροντος. Ενδιαφέρομαι για την τεχνολογική πρόοδο που σημειώνεται στους τομείς της ιατρικής και της υγείας, της τεχνολογίας της πληροφορίας και της μηχανικής. Μερικές φορές κατά τη μετάφραση οι εν λόγω τομείς εμπλέκονται μεταξύ τους, όπως π.χ. μετάφραση μιας εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες της υγείας ή εγχειρίδια ιατρικών συσκευών με μηχανική τεχνική ορολογία, κ.τ.λ.

Επιθυμία μου είναι πάντα να βελτιώνομαι και να ακολουθώ τις τάσεις στους παραπάνω τομείς μέσω επιστημονικών περιοδικών και εκδόσεων, διαδικτυακών σεμιναρίων και μαθημάτων, και αν παρόλα αυτά αντιμετωπίσω κάποιο είδος δυσκολίας συνεργάζομαι με επαγγελματίες του χώρου της υγείας, ειδικούς IT και μηχανικούς. Θεωρώ το τελικό αποτέλεσμα πολύ σημαντικό και δεν συμβιβάζομαι σε θέματα ποιότητας: εργάζομαι ώστε να παρέχω ένα κείμενο στόχο που μπορεί να διαβαστεί φυσικά σαν να είχε εξαρχής γραφτεί στα ελληνικά. Χρησιμοποιώ μεταφραστικά εργαλεία για να βελτιστοποιήσω το τελικό αποτέλεσμα και να παρέχω μια όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερη μετάφραση, καθώς και για να βοηθήσω τους πελάτες μου να εξοικονομήσουν χρήματα μακροπρόθεσμα.

Η τεχνική μετάφραση αποτελεί ένα πολύ δύσκολο πεδίο και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να αναλαμβάνεται από εξειδικευμένους μεταφραστές. Επιλέγοντας εμένα για τη μετάφραση των τεχνικών κειμένων σας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι επιλέγετε μία επαγγελματία με:

  • Εξειδίκευση όσον αφορά την τεχνική μετάφραση, το ύφος και τη γλώσσα που απαιτείται.
  • Εμπειρία στην τεχνική μετάφραση: έχω μεταφράσει εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις.
  • Εξειδικευμένα μεταφραστικά εργαλεία, όπως μεταφραστικές μνήμες και μεγάλη συλλογή γλωσσαρίων για κάθε πελάτη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και συνεπής χρήση της ορολογίας.
  • Πτυχίο στη Μετάφραση από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Μπορώ να μεταφράσω για εσάς:

Ιατρική και Υγεία

εκπαιδευτικά έγγραφα/λογισμικό · Ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών · Συσκευασίες και ετικέτες · οδηγίες χρήσης ιατρικών συσκευών · έρευνες/ερωτηματολόγια

Τεχνολογία της επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίες

Εφαρμογές · οδηγίες χρήσης λογισμικού και υλικού

Μηχανική

τεχνικά συνοδευτικά έγγραφα· τεχνικά εγχειρίδια · τεχνικές προδιαγραφές · εγχειρίδια χρήστη · έγγραφα απαιτήσεων συστήματος · δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΕ · εκθέσεις ασφάλειας · πατέντες · οδηγίες εγκατάστασεις · εγχειρίδια επισκευών · έγγραφα διαγωνισμών · τεχνικό εκπαιδευτικό υλικό · τεχνικά φυλλάδια · τεχνικά δελτία